Christian Dior at V&A Museum, London

Christian Dior at V&A Museum, London

During my first trip to London I have been to several touristic places, and those included Victoria & Albert Museum, where this caption of a fan, corset and court shoe by Christian Dior was taken. Room 40 at V&A summarizes 250 years of history of fashion, from the impressive and architectural 18th century dresses to the born of Haute Couture, finishing with the present day. I haven’t got time to watch the display at the upper level… maybe next time! Nevertheless, it’s worthy to take a look to the rest of the museum, as there are hidden treasures in some other exhibitions related to fashion as well.

Na miña primeira viaxe a Londres visitei varios lugares turísticos, incluíndo o Victoria & Albert Museum, donde saquei esta fotografía dun abanico, corsé e zapato de Christian Dior. A Room 40 do V&A resume uns 250 anos de historia da moda partindo dos vestidos impresionantes e arquitectónicos do século XVIII, pasando polo nacemento da Alta Costura e rematando coa moda de hoxe en día. Non tiven tempo de ver a mostra do nivel superior… quizáis a próxima vez! Con todo, merece a pena botarlle unha ollada ao resto do museo, xa que hai tesouros agochados noutras exhibicións relacionados tamén coa moda.

En mi primer viaje a Londres he visitado varios lugares turísticos, incluyendo el Victoria & Albert Museum, donde saqué esta fotografía de un abanico, corsé y zapato de Christian Dior. La Room 40 del V&A resume 250 años de historia de la moda partindo de los vestidos impresionantes y arquitectónicos del siglo XVIII, pasando por el nacimiento de la Alta Costura, llegando hasta la moda de hoy en día. No tuve tiempo para ver la muestra del nivel superior… ¡quizás la próxima vez! Con todo, merece la pena echarle un vistazo al resto del museo, ya que hay tesoros escondidos en otras exhibiciones relacionados también con la moda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s