My First Photo Shoot

These Heels are Made 4 Walking Photo Shoot

Photo: Tania Rodríguez

union-jack-i7548

Since I opened this blog a few years ago I wasn’t sure about using my own image to talk about my preferences on fashion, trends and beauty. I am used to post pictures on my Facebook wall, but most of the time I activate the privacy settings to a ridiculously restricted level. In this site I wanted to do exactly the opposite: that my message reaches a broader audience while I share experiences and learn from fellow fashion bloggers.

When I was given the opportunity to do a photo shot, the first thought that crossed my mind was feeling self-conscious about my body and my style. Will I be brave enough to post close ups of certain parts of my body which I am not quite confident with? Will my wardrobe choices be loved or hated by my public? Will I look good on camera or will I ditch every single pic because of my own fears?

Then, another idea, yet more fearful, disencouraged me: What do I have to show to a blogosphere that is fulfilled with famous and very succesful fashion bloggers who are richer, thinner and wear more expensive and exclusive garments that mines?

So tricky these four questions. But the answer, my friends, it’s only one. You, yes YOU, make the difference. Your choices, your body, your eyes, your not-so-flat belly and your smile make you unique and valuable. Maybe the pics you are going to see have a lot in common with another photo shoots that you have seen before. I am quite sure that some of you have already seen the dress I am wearing. The only thing unrepeatable is the moment these images were taken: the laughs, the poses, the dancing.

Henri Cartier-Bresson, the father of the photojournalism, created the concept of ‘decisive moment’ as a tecnique to capture and encapsulate instants of reality that otherwise would fade away. I know that this photo shoot will stay on my mind for a very long time. I will remember the good experience with my fellow blogger kellycassiee from Dress Me Like a Dream. By the way, she is not only a gifted photographer, but a great hairdresser and the ultimate Photoshop Master! I really encourage you to visit her Flickr because you will see her astonishing work and some other exclusive pics from this session!

My Outfit

This was the first time I’ve bought a dress at a supermarket and I am quite happy with the result. I found this dress in a Lidl catalogue and it was love at first sight! The deep blue hue, the shape of the skirt, the sleeves… I mean, what’s not to love about it? And I haven’t said the price yet! It only cost me 8.99 € -about £6.42-. The belt was recycled from an old denim dress which I still use to go to the beach. One of my favourite accessories is the pendant necklace. It shows a key and a lock and I received as a birthday gift some years ago.

The precious Viceroy bracelet was also a gift. My boyfriend gave it to me on my last birthday and I instantly loved it! The design reminds me of an exquisite art deco piece. It was an unexpected gift from someone that I love and that makes it even more valuable to me.

The shoes are 12cm -4.8 inches- high heels so, given the clumsy I am, I barely used them since I bought them five years ago in Suite Blanco. Anyway, they are quite comfortable and the nude hue, besides being a lovely colour, it really elongates the legs! The short jacket really rocks the look! I bought it in Stradivarius some time ago because I love the studs over denim style. The clutch was a cheap finding in a flea market. It was only 8 € -about £5.72-.

The fragrance I am showing in one of the pics is H20 by Tous. It’s really fresh yet feminine, so I thought it would be perfect for the vibe of this photo shot.

Soundtrack

I am really into classic heavy metal bands right now -from Black Sabbath to Iron Maiden to Rainbow to Ronnie James Dio, just to name a few-; but since kellycassie was in charge, she played a cool playlist during the photo shoot that you can see displayed below. I think her choices were fabulous because the music really lightened the mood and helped me to feel unashamed and confident.

These Heels are Made 4 Walking Photo Shoot

Photo: Tania Rodríguez


800px-Bandeira_galega_civil_svg

A miña primeira sesión de fotos

Desde que abrín este blogue hai uns anos non estiven moi convencida á hora de utilizar a miña imaxe para falar das miñas preferencias en moda, tendencias e beleza. Estou acostumada a subir imaxes ó meu muro de Facebook, pero case sempre activo os axustes de privacidade ata un nivel ridiculamente estrito. Neste sitio quería facer precisamente o contrario: que a miña mensaxe chegara a una audiencia máis ampla ó tempo que comparto experiencias e aprendo de compañeiro/as blogueiro/as de moda.

Cando me ofreceron a oportunidade de facer unha sesión de fotos, o primeiro pensamento que me veu á mente foi sentirme cohibida co meu corpo e o meu estilo. Serei o suficientemente valente para publicar planos detalle de certas partes do meu corpo cas que no me sinto cómoda? Gustaranlle ós meus lectores as miñas eleccións de moda ou odiaranas? A cámara quererame ou polo contrario descartarei todas e cada unha das fotos por culpa dos meus medos internos?

Entón, outra idea, incluso máis terrible, desanimoume. Que teño eu que ofrecer nunha blogosfera que está repleta de famoso/as á par de exitoso/as blogueiro/as que teñen mellores corpos e levan prendas máis caras e exclusivas que as miñas?

Cada unha das preguntas facíase máis complicada que a anterior. Pero a resposta a todas elas, amigos e amigas, é a mesma. Ti, si TI, marcas a diferencia. As túas eleccións, o teu corpo, os teus ollos, o teu ventre non tan plano e o teu sorriso fante único/a e valioso/a. Pode que as fotografías que ides ver teñan moito en común con outras sesións de fotos que xa víchedes antes. Teño a certeza de que algúns e algunhas de vós xa vírades o vestido que levo posto. A única cousa que é irrepetible é o momento no que estas imaxes foron tomadas: as risas, as poses, o baile.

Henri Cartier-Bresson, pai do fotoperiodismo, creou o concepto de ‘instante decisivo’ como unha técnica para capturar e encapsular instantes dunha realidade que, do contrario, estaría condenada a desaparecer. Sei que esta sesión permanecerá no máis fondo da miña memoria durante moito tempo. Recordarei os bos momentos coa miña compañeira blogueira kellycassiee de Dress Me Like a Dream. Por certo, ela no é só unha fotógrafa de talento, senón tamén unha gran perruqueira e unha máquina co Photoshop! Anímovos a que visitedes a súa conta de Flickr para ver o seu incrible traballo e algunhas fotos exclusivas desta sesión!

Outfit

Sendo a primeira vez que compraba un vestido nun supermercado, estou moi contenta co resultado. Atopei este vestido nun catálogo de Lidl e foi amor a primeira vista! O ton azul, a forma da saia, as mangas… É dicir, qu no me gusta deste vestido? E aínda non sabedes o prezo! Custou tan só 8.99 € -aproximadamente £6.42-. O cinto rescateino dun vello vestido vaqueiro que aínda uso para ir á praia. Un dos meus accesorios favoritos é o colgante. Ten unha chave e unha pechadura e recibino como regalo de aniversario hai xa uns anos.

A preciosa pulseira de Viceroy tamén foi un regalo. O meu mozo douma no meu aniversario o ano pasado e namoreime dela ó instante. O deseño recórdame a unha exquisita peza de art deco. Foi un regalo inesperado de alguén a quen amo, e iso faina incluso máis valiosa ós meus ollos.

Os zapatos teñen 12cm de tacón, así que, posto que son bastante torpe, case non os usei desde que os merquei hai cinco anos en Suite Blanco. De tódolos xeitos, son bastante cómodos e o ton nude, ademais de ser unha cor que me encanta, alonga as piernas! A chaqueta dalle un aire rock ó look! Merqueina en Stradivarius hai tempo porque adoro o estilo de chatolas sobre tecido vaqueiro. O bolso atopeino nun mercadillo e foi realmente barato. Custoume só 8€.

O perfume que ensino nunha das fotografías é H20 de Tous. É moi fresca e feminina, así que pensei que sería perfecta para a atmósfera desta sesión de fotos.

Banda Sonora

Agora mesmo escoito grupos de heavy metal clásico -desde Black Sabbath pasando por Iron Maiden, Rainbow a Ronnie James Dio, por nomear algúns-; pero xa que kellycassie estaba ó mando, ela foi a encargada de organizar unha lista de reprodución ‘cool’ durante a sesión de fotos que podes ver máis abaixo. Penso que as súas eleccións foron fabulosas porque a música realmente axudoume a relaxar o ambiente e a que perdera a vergoña e me sentira máis segura.

These Heels are Made 4 Walking Photo Shoot

Photo: Tania Rodríguez


 bandera españa

Mi primera sesión de fotos

Desde que abrí este blog hace unos años no he estado muy convencida a la hora de utilizar mi imagen para hablar de mis preferencias en moda, tendencias y belleza. Estoy acostumbrada a subir imágenes a mi muro de Facebook, pero casi siempre activo los ajustes de privacidad hasta un nivel ridículamente estricto. En este sitio quería hacer precisamente lo contrario: que mi mensaje llegara a una audiencia más amplia al tiempo que comparto experiencias y aprendo de compañero/as bloguero/as de moda.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer una sesión de fotos, el primer pensamiento que me vino a la mente fue sentirme cohibida con mi cuerpo y mi estilo. ¿Seré lo suficientemente valiente para publicar planos detalle de ciertas partes de mi cuerpo con las que no me siento cómoda? ¿Les gustarán a mis lectores mis elecciones de moda o las aborrecerán? ¿La cámara me querrá o por el contrario descartaré todas y cada una de las fotos por culpa de mis miedos internos?

Entonces, otra idea, incluso más terrible, me desanimó. ¿Qué tengo yo que ofrecer en una blogosfera que está llena de famoso/as a la par de exitoso/as bloggers que tienen mejores cuerpos y llevan prendas más caras y exclusivas que las mías?

Cada una de las preguntas se hacía más complicada que la anterior. Pero la respuesta a todas ellas, amigos y amigas, es la misma. Tú, sí TÚ, marcas la diferencia. Tus elecciones, tu cuerpo, tus ojos, tu vientre no tan plano y tu sonrisa te hacen único/a y valioso/a. Quizás las fotografías que vais a ver tienen mucho en común con otras sesiones de fotos que habéis visto antes. Estoy bastante segura de que alguno/as de vosotro/as ya habíais visto el vestido que llevo. La única cosa que es irrepetible es el momento en el que estas imágenes fueron tomadas: las risas, las poses, el baile.

Henri Cartier-Bresson, padre del fotoperiodismo, creó el concepto de ‘instante decisivo’ como una técnica para capturar y encapsular instantes de una realidad que, de lo contrario, estaría condenada a desaparecer. Sé que esta sesión permanecerá en mi memoria durante mucho tiempo. Recordaré los buenos ratos con mi compañera bloguera kellycassiee de Dress Me Like a Dream. Por cierto, ella no es solamente una fotógrafa de talento, sino también una gran peluquera ¡y una máquina con el Photoshop! ¡Os animo a que visitéis su cuenta de Flickr para ver su increíble trabajo y algunas fotos exclusivas de esta sesión!

Outfit

Siendo la primera vez que compraba un vestido en un supermercado, estoy muy contenta con el resultado. Encontré este vestido en un catálogo de Lidl, ¡y fue amor a primera vista! La tonalidad azul, la forma de la falda, las mangas… Es decir, ¿qué no me gusta de este vestido? ¡Y aún no he dicho el precio! Me costó tan sólo 8.99 € -aproximadamente £6.42-. El cinturón lo he reciclado de un viejo vestido vaquero que todavía utilizo para ir a la playa. Uno de mis accesorios favoritos es el colgante. Tiene una llave y una cerradura y lo recibí como regalo de cumpleaños hace ya unos años.

La preciosa pulsera de Viceroy también fue un regalo. Mi novio me la dio en mi cumpleaños el pasado año y me enamoré de ella al instante. El diseño me recuerda a una exquisita pieza de art deco. Fue un regalo inesperado de alguien a quien quiero, y eso la hace incluso más valiosa a mis ojos.

Los zapatos tienen 12cm de tacón, así que, dado que soy una patosa, apenas los he usado desde que los compré hace cinco años en Suite Blanco. De todas formas, son bastante cómodos y el tono nude, además de ser un color que me encanta, ¡alarga las piernas! ¡La torerita le da un aire rock al look! La compré en Stradivarius hace un tiempo porque adoro el estilo de tachuelas sobre tejido vaquero. El clutch fue un hallazgo en un mercadillo y fue realmente barato. Tan sólo costó 8€.

La fragancia que enseño en una de las fotografías es H20 de Tous. Es muy fresca y femenina, así que pensé que sería perfecta dada la atmósfera de esta sesión fotográfica.

Banda Sonora

Ahora mismo estoy escuchando grupos de heavy metal clásico -desde Black Sabbath pasando por Iron Maiden, Rainbow a Ronnie James Dio, por nombrar algunos-; pero ya que kellycassie estaba al mando, se encargó de organizar una lista de reproducción ‘cool’ durante la sesión de fotos que puedes ver más abajo. Creo que sus elecciones fueron fabulosas porque la música realmente ayudó a relajar el ambiente y a que perdiera la vergüenza y tuviera más confianza.


Outfit

Having Fun

Makeup

Accessories

Perfume

These Heels are Made 4 Walking Photo Shoot

Photo: Tania Rodríguez

Playlist

Credits

Model: Sara Outeiral

Outfit: Sara Outeiral

Hair: Tania Rodríguez

Makeup: Sara Outeiral

Photography: Tania Rodríguez

Edition: Tania Rodríguez

Advertisements

10 comments

 1. Gracias por darme esta oportunidad. He de decir que pocas veces he tenido la oportunidad de hacer este tipo de cosas con la cámara, pues no todo el mundo se presta para realizar sesiones de fotos y que tú hayas confiado en mi me emociona mucho. No te puedes hacer a la idea de lo difícil que es para mi hacer esto, porque siempre me queda el miedo de si lo haré bien o si a la modelo le gustarán las fotos. Es algo muy difícil para mi. Espero que te hayan gustado, pues sé que son mediocres(por mi parte no por la tuya), y que si algún día quieres repetir estaré encantada. Un beso y gracias por haber sido tan natural, fantástica y sencilla. Gracias.

  1. No hay mediocridad ni en tu técnica ni en tus fotos ni en tu manera de editarlas. Eres simplemente la mejor!

   Si tú me das la oportunidad de repetir yo voy con los ojos cerrados. Ya lo sabes! 😉

   Pienso que sabes muy bien lo que quieres de tus modelos y haces que una sesión de fotos sea lo más natural del mundo. A mi me intimida la cámara hasta cuando tengo que sacarme una foto de carnet! jajaja. Pero contigo no he sentido miedo, ni vergüenza. Me he sentido muy libre, y todo ha sido gracias a tu profesionalidad y tu buen hacer.

   Mil gracias!!! 🙂

  1. Moitas grazas Antonio!!! Disfruto moito escribindo e síntome moi afortunada cando unha publicación miña esperta tanto interese como suscitou esta. 🙂

 2. Guau!! Había un tempo que non visitaba o blogue e non sabes que grata sorpresa ao ver que decidiches poñerlle cara 🙂 Encántanme as fotos, a modelo e os estilismos. Estás espectacular e a cámara adórate. Felicitacións a ti e tamén á fotógrafa. Tedes moito estilo 🙂

  1. Moitas grazas Bego! Se decidín poñerlle cara ao blogue foi porque xa sabía o estupendo traballo que podía facer a fotógrafa. Pola parte que me toca, agradézoche moito que halagues o meu estilisimo, jejejeje. Un bicazo guapísima! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s