wedding dresses

Weddings against the convention part II

union-jack-i7548

If you have read ‘These Heels…’ most recent posts, then you surely remember my new obsession with original and bespoke wedding dresses. Most probably, neither you, nor I have the budget and celeb status to hire Carolina Herrera for an exclusive outfit, like Olivia Palermo did. The greatest part of us, simple mortals, will have to balance a limited budget with our needs of style and personal preferences.

In addition, the most of the people have grown up with a preconceived idea of how a wedding dress should be like, an idea that changes depending on the culture. I am talking now from a Western perspective, and I can say that for decades we have been buying the ‘princess for a day’ daydream, while bespoke and more personal gowns were the exception. Nowadays brides are the ones who don’t buy that Cinderella fairytale anymore. Whether it is on the dress or the accessories or wedding favours, brides and their grooms seek that personal touch on their biggest day that classic all wrapped up princess tales cannot provide.

I would like to see this as an opportunity to bring to you a bunch of unique but totally wearable dresses. You are going to discover different textures and fabrics, colours and shapes that break the traditional wedding rules. Some of the gowns included in this selection take me out of my comfort zone (without being over-the-top), and that’s something that make me adore them. Save some energy for the third and last ‘Weddings against the convention’ post, in which I will be sharing my personal selection of accessories for your big day!


800px-Bandeira_galega_civil_svg

Vodas pouco tradicionais

Se liches os posts máis recentes de ‘These Heels…’, seguramente recordas a miña nova obsesión con vestidos de voda orixinais e personalizados. Con toda probabilidade, nin ti nin eu temos o orzamento ou o status de celebrity que se necesita para que Carolina Herrera deseñe para ti un modeliño exclusivo como o de Olivia Palermo. A maioría de nós, simples mortais, debemos facer malabares cun orzamento limitado, as nosas necesidades de estilo e preferencias persoais.

Por outro lado, case todxs medramos cunha idea preconcebida sobre o que debería ser un vestido de noiva, un ideal que cambia dependendo da cultura. Falo agora desde a miña perspectiva Occidental, e podo dicir que durante décadas vendéusenos a ensoñación de ‘princesa por un día’, mentres que os vestidos máis persoais eran a excepción. Hoxe en día son as noivas as que desbotaron o conto de Cinsenta. Sexa no vestido, nos accesorios ou nos agasallos para os invitados, as noivas e os seus prometidos buscan para o seu gran día ese toque persoal que os contos de princesas clásicos non lles poden dar.

Gustaríame ver isto como unha oportunidade para mostrarche unha selección de vestidos únicos e totalmente poñibles. Vas descubrir diferentes texturas tecidoscores formas que rompen cos estándares dunha voda tradicional. Algúns dos vestidos que escollín, sen ser excesivos, incluso a min sácanme da miña ‘zona de confort’, e iso é algo que me fai adoralos. Aforra enerxías para a terceira e última entrega de ‘Vodas pouco tradicionais’, na que compartirei a miña selección persoal de accesorios para o teu gran día!


bandera españa

Bodas poco convencionales

Si has leído los posts más recientes de ‘These Heels…’, seguramente recuerdas mi nueva obsesión con vestidos de boda originales y personalizados. Con toda probabilidad, ni tú ni yo tenemos el presupuesto o el status de celebrity que se necesita para que Carolina Herrera te diseñe un modelito exclusivo como el de Olivia Palermo. La mayoría de nosotr@s, simples mortales, debemos hacer malabares con un presupuesto limitado, nuestras necesidades de estilo y preferencias personales.

Por otro lado, casi tod@s hemos crecido con una idea preconcebida sobre lo que debería ser un vestido de novia, un ideal que cambia dependiendo de la cultura. Hablo ahora desde mi perspectiva Occidental, y puedo decir que durante décadas se nos ha vendido la fantasía de ‘princesa por un día’, mientras que los vestidos más personales eran la excepción. Hoy en día son las novias las que han desechado el cuento de Cenicienta. Ya sea en el vestido, los accesorios o los recuerdos para los invitados, las novias y sus prometidos buscan para su gran día ese toque personal que los cuentos de princesas clásicos no pueden dar.

Me gustaría ver esto como una oportunidad para mostrarte una selección de vestidos únicos y totalmente ponibles. Vas a descubrir diferentes texturas tejidoscolores formas que rompen con los estándares de una boda tradicional. Algunos de los vestidos que he escogido, sin ser excesivos, incluso a mí me sacan de mi ‘zona de confort’, y eso es algo que me hace adorarlos. ¡Ahorra energías para la tercera y última entrega de ‘Bodas poco convencionales’, en la que compartiré mi selección personal de accesorios para tu gran día!


ROSA CLARÁ


PRONOVIAS


BRIDES.COM


THE KNOT

MOONLIGHT COLLECTION WEDDING DRESSES

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s