#OscarsSoWhite

-English-

Today the 88th Academy Awards will unveil one of the greatest mysteries of the year: will Leonardo DiCaprio be finally receiving an Oscar for his role in the film The Revenant? Anyway, this year controversy it’s at its highest peak aside from DiCaprio’s Monday memes. For the second year in a row, all the nominees for acting categories are white. Talented actors such as Will Smith and Idris Elba -who were nominated for the Golden Globe Awards last month- didn’t make the cut for Academy standards this time. The entire main cast and director of acclaimed movie Straight Outta Compton is black, but the only nomination received was for its screenplay, written by whites.

Some people may reason there is not a race quota to achieve in Oscar nominations, and only talent should prevail. Nothing to object to this statement: only the best should win. But when you learn that an alarming 94% of the voting members are white, the ideals of talent and best appear now as relative to a Caucasian gaze. A Caucasian male gaze, to be exact, given that a 76% of the members are men. Needless to say this is not an adequate depiction of American demographics at all, neither in gender nor in race. If we cannot even expect a fairer representation in the Academy, then how can we trust its members will cast their votes for movies about realities they are not able to feel identified with?

What we should understand first is that the lack of diversity in the Academy Awards is just the tip of the iceberg. There are not so many voices who speak for race minorities or women in the business, since a 94% of the studio heads are white, and not a single one of them is a woman. Minorities and women are underrepresented in all the main areas of the film industry, from writing to directing, as it was proven by the 2015 Hollywood Diversity Report by UCLA.

Current president of the Academy, Cheryl Boone Isaacs, had to release a statement regarding the criticism surrounding this year’s Oscars. Prior to the nomination fiasco, she presented the A20/20 initiative, a five year plan to encourage diversity within the Academy and studios. Being an African American female herself, Isaacs really knows about the struggles women and minorities have to endure in the film industry, so days after the nominations were announced, she released a statement explaining she was feeling “both heartbroken and frustrated about the lack of inclusion” in this year’s Oscars. By 2020 we will see whether her plan will show the change society has been demanding for so long. For the upcoming future, what we can expect is that this year’s host Chris Rock will have a lot to say on the issue. Definitely, a lot.

In order to celebrate diversity, I wanted to share with you a huge collection I have created in Polyvore, focused in some of my all-time favourite actors. But most important, I want to know your thoughts about the latest -and probably most important- controversy at this year’s Academy Awards.

 


 

-Galego-

Hoxe a 88 Edición dos Premios da Academia desvelaranos un dos grandes misterios do ano: levará finalmente Leonardo DiCaprio o Óscar a casa polo seu papel na película O Renacido? De calquera xeito, este ano a polémica tocou teito, e non precisamente polos posibles memes sobre DiCaprio que veremos o luns. Por segundo ano consecutivo, todas as nominacións en categorías relacionadas ca actuación recaeron en actores brancos. Intérpretes do talle de Will Smith e Idris Elba -que si recibiron senllas nominacións ós Globos de Ouro tan só hai un mes- non conseguiron cumplir os estándares da Academia nesta ocasión. O reparto principal e o director do aclamado filme Straight Outta Compton é de raza negra, pero a única nominación que recibiu esta película foi polo seu guión, escrito por dúas persoas de raza branca.

Algúns poden argumentar que as nominacións ós Óscar non deben cubrir ningunha cuota racial, e que soamente o talento debe prevalecer. Nada que obxectar a esta afirmación: só os mellores deben gañar. Pero tras descubrir que un alarmante 94% dos membros con dereito a voto son brancos, os ideais de talentomellor parecen relativizarse en torno a unha mirada caucásica. Unha mirada caucásica masculina, para ser exactos, posto que o 76% dos seus membros son homes. Nin que dicir ten que esta non significa, nin por asomo, unha correlación real co espectro demográfico estadounidense, nin en canto a xénero nin en canto a raza. Se non podemos esperar unha representación máis xusta dentro da propia Academia, como podemos confiar en que os seus membros votarán por películas que versan sobre realidades das que dificilmente unha ampla maioría pode sentirse partícipe?

O que deberíamos entender en primeiro lugar é que a falta de diversidade nos Premios da Academia é tan só a punta do iceberg. Non hai demasiadas voces que falen no nome de etnias minoritarias ou mulleres na industria, posto que un 94% dos altos mandos nos estudios son brancos, e nin un só deles é muller. Minorías e féminas carecen de representación en tódalas áreas da industria do cine, desde guionistas a directores, tal e como puido constatar o Informe 2015 sobre a Diversidade en Hollywood redactado por UCLA.

A actual presidenta da Academia, Cheryl Boone Isaacs, tivo que emitir un comunicado con motivo das críticas recibidas por esta edición dos premios Óscar. Antes da debacle das nominacións, presentou a iniciativa A20/20, un plan a cinco anos para promover a diversidade dentro da propia Academia e nos estudos. Como muller afroamericana, Isaacs sabe ben que tipo de atrancos atopan as mulleres e as minorías raciais na industria cinematográfica, razón pola que días despois de que as nominacións foran anunciadas, nun comunicado recoñecía sentirse “co corazón roto e frustrada pola falta de inclusión” nos Óscar deste ano. Teremos que esperar ata 2020 para ver se o plan de Isaacs suporá o cambio que a sociedade demanda desde hai tanto tempo. O que nos agarda o futuro máis inmediato é unha intervención con moita retranca de Chris Rock, presentador da cerimonia. Definitivamente, terá moito do que falar.

Para celebrar a diversidade, quería compartir convosco unha colección de sets creados en Polyvore en homenaxe a algúns dos meus intérpretes favoritos. Anímovos a que comentedes cal é a vosa opinión sobre a polémica xurdida en torno a esta edición dos Óscar.


-Castellano-

Hoy la 88 Edición de los Premios de la Academia nos desvelará uno de los grandes misterios del año: ¿se llevará finalmente Leonardo DiCaprio el Óscar a casa por su papel en la película El Renacido? De cualquier forma, este año la polémica ha tocado techo, y no precisamente por los posibles memes sobre DiCaprio que veremos el lunes. Por segundo año consecutivo, todas las nominaciones en categorías relacionadas con la actuación han recaído en actores blancos. Intérpretes de la talla de Will Smith e Idris Elba -que sí recibieron sendas nominaciones a los Globos de Oro tan sólo hace un mes- no consiguieron cumplir los estándares de la Academia en esta ocasión. El reparto principal y el director del aclamado filme Straight Outta Compton es de raza negra, pero la única nominación que ha recibido esta película ha sido su guión, escrito por dos personas de raza blanca.

Algunos pueden argumentar que las nominaciones a los Óscar no deben cubrir ninguna cuota racial, y que solamente el talento debe prevalecer. Nada que objetar a esta afirmación: sólo los mejores deben ganar. Pero tras descubrir que un alarmante 94% de los miembros con derecho a voto son blancos, los ideales de talentomejor parecen relativizarse en torno a una mirada caucásica. Una mirada caucásica masculina, para ser exactos, puesto que el 76% de sus miembros son hombres. Huelga decir que ésta no supone, ni por asomo, una correlación real con el espectro demográfico estadounidense, ni en cuanto a género ni en cuanto a raza. Si no podemos esperar una representación más justa dentro de la propia Academia, ¿cómo podemos confiar en que sus miembros votarán por películas que versan sobre realidades de las que difícilmente una amplia mayoría puede sentirse partícipe?

Lo que deberíamos entender en primera instancia es que la falta de diversidad en los Premios de la Academia es tan sólo la punta del iceberg. No hay demasiadas voces que hablen en nombre de etnias minoritarias o mujeres en la industria, puesto que un 94% de los altos mandos en los estudios son blancos, y ni uno solo de ellos es mujer. Minorías y féminas carecen de representación en todas las áreas de la industria del cine, desde guionistas a directores, tal y como ha podido constatar el Informe 2015 sobre la Diversidad en Hollywood redactado por UCLA.

La actual presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, ha tenido que emitir un comunicado con motivo de las críticas recibidas por esta edición de los premios Óscar. Antes de la debacle de las nominaciones, presentó la iniciativa A20/20, un plan a cinco años para promover la diversidad en el seno de la Academia y en los estudios. Como mujer afroamericana, Isaacs sabe bien qué tipo de escollos se encuentran las mujeres y las minorías raciales en la industria cinematográfica, razón por la que días después de que las nominaciones fueran anunciadas, en un comunicado reconocía sentirse “con el corazón roto y frustrada por la falta de inclusión” en los Óscar de este año. Tendremos que esperar hasta 2020 para ver si el plan de Isaacs supondrá el cambio que la sociedad demanda desde hace tanto tiempo. Lo que nos depara el futuro más cercano es una intervención con mucha miga de Chris Rock, presentador de la ceremonia. Definitivamente, tendrá mucho de lo que hablar.

Para celebrar la diversidad, quería compartir con todos vosotros y vosotras una colección de sets que he creado en Polyvore en homenaje a algunos de mis intérpretes favoritos. Os animo a que comentéis cuál es vuestra opinión sobre la polémica surgida en torno a esta edición de los Óscar.


Advertisements

4 comments

 1. Lo cierto es que, la polémica surgida a raíz de las nominaciones es buena para que la sociedad se de cuenta, de que por más que parezca que la integración racial está hecha aún queda un largo camino para que todos tengamos los mismos derechos.
  Por mi parte felicitarte por el post y por los sets que me han encantado!
  Un saludo sweetie!

  1. Muchas gracias por tu interesante aportación Kelly! Soy de la misma opinión que tú y pienso que la inclusión es muy necesaria. Me alegra mucho que te gusten los sets. Me he pasado tres semanas enganchada a Polyvore! 🙂

 2. Yes it’s a very sensitive subject.., I remember when director Ang Lee (from my homeland Taiwan) who wan his second Oscar as a film director (Brokeback Mountain; Life of Pi), we were all super happy and proud of him, as it’s very; VERY rare to see a Chinese (or any Asian) to do so well in Hollywood.
  I have not watched this year’s Oscar, but that’s because my favourite stars were not nominated…

  Viv X

  1. Yes, it is a very sensitive subject, so I wanted to make it as much inclusive as I could. It’s not only about the Academy not including black people, but Asian and Hispanic people too. And the lack of women in the major companies is just embarrasing! Like you, I didn’t watch the Oscars, I just followed the ceremony on the social media.
   Thanks for your comment!

   Sara X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s