Introducción / Introduction

Like ‘These Heels…’ on Facebook

Mantente informad@ dos últimos artigos de These Heels are Made 4 Walking na miña nova páxina de Facebook. Dálle a ‘Gosto Disto’!

Keep updated of the latest information of These Heels are Made 4 Walking in my new Facebook page. Like it!

Mantente informad@ de los últimos artículos de These Heels are Made 4 Walking en mi nueva página de Facebook. ¡Clicka en ‘Me Gusta’!

facebook page

Advertisements

3 Mandamentos Fashion // The 3 Fashion Commandments

Os 3 Mandamentos Fashion

Reducir… as compras. Non só pola crise, senón porque é de sentido común. Seguir as tendencias é compatible cunha compra intelixente, centrada só en adquisicións imprescindibles que se poden combinar co que xa temos. Se ademais podemos aforrar en prezo, mellor que mellor. Porque todas somos fans do low cost.

Reciclar… o que xa temos. Cun pouco de imaxinación e os complementos adecuados non é necesario desbotar a roupa de tempadas pasadas. Un broche divertido pode transformar un clutch, mentres que uns abalorios poden renovar un par de zapatos que xa non utilizas. A orixinalidade manda.

Reutilizar… na era do vintage. O antigo está en alza. Ou pensabas que as gafas Ray-Ban Wayfarer ou as saias lapis son un invento doutro día? Non dubides en reutilizar prendas antigas (sempre en bo estado, por suposto), están máis de moda ca nunca.

The 3 Fashion Commandments. You must:

Reduce… the purchase. Not only for the crisis, but also because it is common sense. Chasing trends is compatible with an intelligent purchase. Just centre your efforts (and the most important, your cash) in essential shoppings, that you can mix with clothes that you already have. Because we all are fans of low cost.

Recycle… what we already bought. With a bit of imagination and suitable complements there is no need to throw out the clothes of past seasons. A funny brooch can change a clutch, whereas a little amount of spangles will renew that shoes that you don’t use. Originality rules.

Reuse… at vintage era. Ancient is in. Did you think that Ray-Ban Wayfarer sunglasses or pencil skirts were a recent invention? Don’t doubt it, you can use old clothes (always in good conditions, of course), they are as trendy as never before.

Los 3 Mandamientos Fashion

Reducir… las compras. Y no solamente porque estamos en crisis, sino porque es de sentido común. Seguir las tendencias es compatible con una compra inteligente, centrada solo en adquisiciones imprescindibles que se puedan combinar con lo que ya tenemos. Si además podemos ahorrar en precio, pues mejor que mejor. Porque todas somos fans del low cost.

Reciclar… lo que ya tenemos. Con un poco de imaginación y los complementos adecuados no es necesario deshacerse de prendas de temporadas pasadas. Un broche divertido puede transformar un clutch, mientas que unos abalorios pueden renovar un par de zapatos que ya no utilizas. La originalidad manda.

Reutilizar… en la era del vintage. Lo antiguo está en alza. ¿O pensabas que las gafas Ray-Ban Wayfarer o las faldas lápiz son un invento reciente? No dudes en reutilizar prendas antiguas (siempre en buen estado, por supuesto), están más de moda que nunca.

s