Golden Globe Awards 2012

24 Best Red Carpet Gowns 2012

Alfombra vermella 2012: Os mellores looks

Coa chegada do fin de ano, as revistas de moda máis prestixiosas botan unha ollada aos pasados doce meses e escollen os mellores vestidos do ano. Hai acordo nalgunhas das eleccións, noutras non tanto (o vestido de Tom Ford que leva Gwyneth Paltrow é amado e denostado a partes iguais). De calquer xeito, e baseado nestes rankings (malia que non podo evitar incluir algunha elección persoal tamén), aquí está a lista dos 24 mellores vestidos de 2012!

Best red carpet dresses 2012

With the end of the year, most prestigious fashion magazines take a look to the past twelve months and decide what are the best gowns of the year. There is agreement in some, none in others -Gwyneth Paltrow’s Tom Ford dress is equally loved and hated-.  Anyway, based in these rankings -but I cannot avoid include my personal choice as well-, here they are the 24 best gowns of 2012!

Alfombra roja 2012: Los mejores looks

Cuando el año llega a su fin, las revistas de moda de más prestigio echan la mirada atrás y escogen los mejores vestidos de los últimos doce meses. Hay acuerdo en algunas de las elecciones, en otras no tanto (el vestido de Tom Ford que lleva Gwyneth Paltrow es amado y denostado a partes iguales). De cualquier forma, y basado en estos ránkings (a pesar de que no puedo evitar incluir alguna elección personal también), aquí está la lista de los 24 mejores vestidos de 2012!

Advertisements