Kate Middleton

24 Best Red Carpet Gowns 2012

Alfombra vermella 2012: Os mellores looks

Coa chegada do fin de ano, as revistas de moda máis prestixiosas botan unha ollada aos pasados doce meses e escollen os mellores vestidos do ano. Hai acordo nalgunhas das eleccións, noutras non tanto (o vestido de Tom Ford que leva Gwyneth Paltrow é amado e denostado a partes iguais). De calquer xeito, e baseado nestes rankings (malia que non podo evitar incluir algunha elección persoal tamén), aquí está a lista dos 24 mellores vestidos de 2012!

Best red carpet dresses 2012

With the end of the year, most prestigious fashion magazines take a look to the past twelve months and decide what are the best gowns of the year. There is agreement in some, none in others -Gwyneth Paltrow’s Tom Ford dress is equally loved and hated-.  Anyway, based in these rankings -but I cannot avoid include my personal choice as well-, here they are the 24 best gowns of 2012!

Alfombra roja 2012: Los mejores looks

Cuando el año llega a su fin, las revistas de moda de más prestigio echan la mirada atrás y escogen los mejores vestidos de los últimos doce meses. Hay acuerdo en algunas de las elecciones, en otras no tanto (el vestido de Tom Ford que lleva Gwyneth Paltrow es amado y denostado a partes iguales). De cualquier forma, y basado en estos ránkings (a pesar de que no puedo evitar incluir alguna elección personal también), aquí está la lista de los 24 mejores vestidos de 2012!

Advertisements

Kardashian Kollection: For Kate they don’t “kount”

Kardashian Kollection Leopard Print Dress

Kould you imagine Kate wearing this? / Kardashian Kollection Leopard print dress

Hai pouco saltou a noticia: Kim Kardashian quere codearse coa realeza británica. E coa valorada princesa Kate, duquesa de Cambridge, nin máis nin menos. A máis famosa das Kardashian envioulle unha remesa de vestidos da liña que Dorothy Perkins acaba de sacar ao mercado en colaboración coas tres irmás. Kate Middleton declinou o ofrecemento e devolveu os vestidos, xa que a duquesa ten por costume devolver todos os agasallos que lle envían ou, no seu defecto, pagalos do seu propio peto. Motivos aparte, a polémica estase a encender en toda a rede, xa que os medios de comunicación destacan as diferencias de criterio de Kate e Kim no que a estilo e bo gusto se refire. Botádelle un ollo á Kardashian Kollection para Dorothy Perkins. De verdade esta liña de roupa pode ser considerada sinónimo de bo gusto?  Espero as vosas opinións.

Recently the scoop broke in: Kim Kardashian wants to meet the Royal Family. And with the high-valued princess Kate, Duchess of Cambridge! The most famous Kardashian sent her a shipment of dresses from the line that Dorothy Perkins has launched in collaboration with the three sisters. Kate Middleton turned down her offer and gave back the dresses. In fact, the duchess usually returns all the gifts she receives or, otherwise, she pays them. Reasons apart, controversy it is in the net, considering that media emphasize Kate and Kim differences of criteria around style and good taste. Take a look at Kardashian Kollection for Dorothy Perkins. Really this clothing line can be considered as a synonymous of good taste? I wait for your opinions.

Hace pocos días saltaba la noticia: Kim Kardashian quiere codearse con la realeza británica. Y con la valorada princesa Kate, duquesa de Cambridge, ni más ni menos. La más famosa de las Kardashian le envió una remesa de vestidos de la línea que Dorothy Perkins acaba de sacar al mercado en colaboración con las tres hermanas. Kate Middleton declinó el ofrecimiento y devolvió los vestidos, ya que la duquesa tiene por costumbre devolver todos los regalos que recibe o, en su defecto, pagarlos de su propio bolsillo. Motivos aparte, la polémica está encendiendo la red, ya que los medios de comunicación resaltan las diferencias de criterio de Kate y Kim sobre conceptos como estilo y buen gusto. Echadle un vistazo a la Kardashian Kollection para Dorothy Perkins. ¿Realmente esta línea de ropa puede considerarse sinónimo de buen gusto? Espero vuestras opiniones.